Har ett nytt golv som jag vill behandla, måste jag slipa ytan innan behandling?

Obehandlat trä eller nytt trä skall alltid slipas innan grundbehandling med Osmo, Timberex, Gammeldags Trälut eller Gammeldags Träsåpa.

Slipning ska göras i alla steg för att få en öppen yta så att produkten kan fylla upp porerna i träytan. Valet av slipmaskin avgör vilka slippapper som används men som tumregel bör det ligga på 40-60-80-100-120 papper. Avslutande slippapper på barrträ 100 korn och lövträ 120 korn.