Hur får jag bort det som ser ut som ludd på min Organowood-behandlade trall?

Det som kan se ut som ludd kallas för fliskritning och kan i vissa fall uppstå på obehandlat/nyslipat virke, men även på alla typer av kiselbehandlat virke.

Bortsta ytan med en hård borste

Fliskritningen kan tas bort genom att man borstar ytan med en hård borste av naturfiber (levang). Virket måste vara torrt när det borstas, annars kan virket och träskyddet skadas.