Welin Lutpensel
120 mm

Welin Lutpensel

Specialpensel som används för att applicera Gammeldags Trälut på trägolv, paneler, möbler.
Storlekar: 
120 mm

Welin Lutpensel är tillverkad med syntetfiber, vilket krävs vid applicering av lut då luten har ett högt ph värde. Änvänds vid applicering av Gammeldags Trälut.