OrganoWood

OrganoWood är ett svenskt miljöklassat träskyddssystem för utomhusbruk. Träskyddssystemet består av OrganoWood 01. Flam- & rötskydd och OrganoWood 02. Smuts- & vattenskydd som ger träet ett effektivt skydd med mycket bra vattenavvisande egenskaper. Endast 1 applicering av 01. + 02. krävs, och kan göras samma dag. Virket blir lent att gå på, lättare att rengöra och silvergrått med tiden. Risken för ytlig påväxt, mögel och sprickbildning minskar. I systemet finns även OrganoWood 03. Rengöringsmedel som används före behandling av gammalt trä eller vid underhåll.

OrganoWood 01. Träskydd
Flam- och Rötskydd. Passar utemiljöer där träskyddet behöver förstärkas ex. trädäck, staket, panel. Träskyddsmedlet förbättrar virkets motstånd mot röta och eld. Slutbehandlas med OrganoWood 02. Träskydd, färdig behandling på en dag.
OrganoWood 02. Träskydd
Smuts- och vattenskydd. Skyddar mot väder och vind, skapar ett vackrare virke med högeffektiva vattenavvisande egenskaper. Slutbehandling för OrganoWood virke, ytor behandlade med OrganoWood 01. Träskydd eller impregnerat trä.
OrganoWood 03. Trärengöring
Ett miljömärkt rengöringsmedel för lätt- eller grovrengöring av träytor utomhus. Perfekt för impregnerade terrasser som behöver rengöras innan behandling med OrganoWood Träskydd.